Jak kupić?

1Zadzwoń (+48) 44 737 81 11
3Lub na Allegro.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, indiwidualnej oferty, napisz: biuro [ @ ] agroperlit.pl .

Godziny otwarcia

Zawady 41c, 97-400 Bełchatów
Poniedziałek-Piątek: 08:00 - 17:00
Sobota - Tylko po wcześniejszym umówieniu!

Wermikulit

Wermikulit jest ekologicznie czystym minerałem z grupy hydromik. Powstaje on w skorupie ziemskiej, podczas naturalnego procesu wietrzenia biotytu, flogopitu, niektórych chlorytów oraz innych krzemionów zasobnych w magnez. W Polsce nie występują naturalne złoża tego minerału. Największe znajdują się w Stanach Zjednoczonych (Karolina Południowa, Wirginia, Montana), RPA, Chinach. Wermikulit występuje również w Argentynie, Australii, Kanadzie, Brazylii, Rosji (na Uralu) czy Kazachstanie.

Najistotniejszą zaletą wermikulitu jest to, że (podobnie jak perlit) w czasie obróbki wysokotemperaturowej oddaje on zgromadzoną wodę międzypakietową i zwiększa swoją objętość 15-20 razy, przyjmując formę spęczniałych, mineralnych harmonijek. Materiał otrzymany w wyniku takiego procesu jest wermikulit ekspandowany i cechuje się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury (nawet do 1200°C).

Wermikulit jest chemicznie obojętny - neutralny na działanie zasad i kwasów. Biologicznie odporny - nie rozkłada się i nie gnije pod wpływem mikroorganizmów. Wolny od drobnoustrojów chorobotwórczych, pleśni i substancji toksycznych. Jest odporny na owady i gryzonie.

Wermikulit, w zależności od potrzeb, dostępny jest w różnym uziarnieniu (0,5-10 mm) we frakcjach „ super fine” (do 1mm), „fine” (1-2mm), „medium” (2-4mm), „large” (4-10mm).

Zdolność do przyjmowania i oddawania wody, wyjątkowa lekkość, ognioodporność, zdolność do wymiany kationów i inne szczególne cechy minerału powodują, że wermikulit z powodzeniem stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu.

Właściwości chemiczne i fizyczne Wermikulitu

 Skład chemiczny

(Mg +2, Fe +2, Fe +3) 3 [(AlSi) 4O10] • (OH) 2 • 4H2O
Parametry typowe:SiO2: 35,0–41,0%

MgO: 14,5–20,5%
AI2O3: 6,0–11,5%
Fe2O3: 6,0–9,5%
K2O: 3,0–6,0%
P2O5: 0,20–2,0%
CaO: 1,0–4,0%
Mn2O3: 0,05–0,08%
TiO2: 0,6–1,4%
Cr2O3: 0,01–0,15%
CL: 0,0–0,5%
CO2: 0,6–2,5%
F: 0,1–0,5%

 Postać występowania krystalizuje się w układzie jednoskośnym
 Twardość w skali Mohsa 2–3
 Przełam nierówny, blaszkowy
 Pokrój kryształów krótkie słupki lub tabliczki o zarysach sześciobocznych
 Barwa brązowy, żółto-brązowy, złoto-żółty, brązowy-żółty
 Łupliwość doskonała
 Rysa biała, żółta, jasna
 Połysk perłowy, metaliczny
 Gęstość minerału 2,4-2,7 g/cm3
 Gęstość ekspandowanego wermikulitu 0,065-0,130 g/cm3
 pH 6.8-7.0 (neutralny – lekko kwasowy)
 Temperatura spiekania 1260°C
 Temperatura rozpadu 1350°C
 Temperatura stosowania od -260°C do +1200°C
 Rozpuszczalność nierozpuszczalny w wodzie
 Współczynnik przewodnictwa ciepła 0,039-0,047 W/mK
 Współczynnik absorpcji wody 400-530% (100 g wermikulitu wchłania 400-530g wody)

Izolacja wysokotemperaturowa

Wysoka ognioodporność wermikulitu (temperatura spiekania 1260°C, temperatura rozpadu 1350°C) sprawia, że jest on z powodzeniem stosowany do produkcji materiałów izolacyjnych.

Elastyczność struktury wermikulitu pozwala formowanie z niego materiałów ognioodpornych, co daje wermikulitowi przewagę nad podobnymi minerałami do izolacji termicznej.

Wysokotemperaturowe płyty izolacyjne oraz inne kształtki na bazie wermikulitu ekspandowanego i spoiw nieorganicznych – jest to niepalny materiał czysty pod względem ekologicznym, który nie zawiera azbestu, włókien, komponentów organicznych oraz domieszek zasadowych. Charakteryzują się nieograniczonym terminem eksploatacji, są neutralne pod względem chemicznym, nietoksyczne, biotrwałe. Nie wydzielają substancji toksycznych, niebezpiecznych dla zdrowia człowieka bądź środowiska naturalnego. Posiadają wysoką ogniotrwałość, zdolnością do wchłaniania dźwięku oraz izolacji termicznej.

Materiał wermikulitowy lekko poddaje się obróbce z wykorzystaniem zwykłych instrumentów, jest montowany przy pomocy standardowych elementów mocujących bądź kleju wysokotemperaturowego. Powierzchnię płyt można łatwo pomalować każdą odmianą farby, nadaje się także do wykładania metalem bądź plastykiem dekoratywnym.

Strefa stosowania:

 • ochrona przed ogniem – podwyższenie ognioodporności konstrukcji metalowych oraz drewnianych, rurociągów powietrznych, szyb, ścian działowych, kominków
 • budownictwo – materiał wypełniający do drzwi ogniotrwałych, materiał konstrukcyjny dla zaworów przeciwpożarowych oraz systemów wentylacyjnych
 • energetyka cieplna – izolacja termiczna urządzeń wysokotemperaturowych
 • okrętownictwo – produkcja mebli o niskiej zdolności do zapłonu, podwyższenie ogniotrwałości pokładu, kajut, ścian przegródek

Przemysł

wermikulit przemysl

Wysoka ognioodporność wermikulitu sprawia, że jest on skutecznie stosowany w przemyśle odlewniczym i hutniczym. Niska higroskopijność, jaką cechuje się produkt sprawia, że izolacja zawsze pozostaje sucha.

Wermikulit z powodzeniem stosowany jest w produkcji:

 • filtrów, uszczelek itp.
 • zasypek ogniotrwałych dla przemysłu metalurgicznego, ceramicznego itp.
 • izolacji pieców wysokotemperaturowych, chłodni, rur, bojlerów itp.
 • izolacji materiałów łatwopalnych, toksycznych itp.
 • środków antyzbrylających
 • absorbentów zanieczyszczeń
 • wypełniacze kolumn filtracyjnych
 • ogniotrwałych betonów izolacyjnych
 • ogniotrwałych mas do torkretowania
 • izolacyjnych płyt oraz innych kształtków ogniotrwałych
 • izolacji stopionych metali

Budownictwo

wermikulit budownictwo

Właściwości termoizolacyjne wermikulitu (przewodność cieplna rzędu 0.039-0-047 W/(m*K)) powodują, że ten materiał doskonale nadaje się do szeroko rozumianego ocieplania nowych, jak i istniejących już budynków.

Na szczególna uwagę zasługuje wysoka dźwiękochłonność wermikulitu, co powoduje, iż materiał ten jest naturalną i ekologiczną formą ochrony przed hałasem. Przede wszystkim jednak wermikulit jest naturalnym materiałem ogniotrwałym.

Niska higroskopijność, jaką cechuje się produkt, sprawia, że izolacja zawsze pozostaje sucha. Wermikulit jest sterylny, a to powoduje, że uciążliwy dla budownictwa problem grzybu nie jest mu straszny. Wszystkie te cechy wermikulitu sprawiają, że materiał ten jest idealny w zastosowaniu budowlanym, a w szczególności w budownictwie ekologicznym.

Wermikulit z powodzeniem stosowany jest:

 • w izolacjach termicznych, akustycznych, zabezpieczeniu przeciwpożarowym poddaszy, stropów i strychów
 • w konstrukcjach kominków, izolacji i zabezpieczaniu przeciwogniowym kominów
 • jako dodatek do tynków, posadzek, betonów
 • jako dodatek do natryskowych mas tynkarskich
 • jako ogniotrwały środek okrywający konstrukcje stalowe
 • jako zabezpieczenie obmurzy i fundamentów
 • w produkcji ekologicznych, naturalnych, ognioodpornych ścianek działowych, boksów biurowych, drzwi itp.
 • jako naturalny, ekologiczny podnoszący ogniochronność dodatek do tapet, tapet natryskowych itp.
 • jako materiał tworzący naturalne dno basenów,jako substrat w produkcji cegieł o wysokiej ognioodporności i efektywnych właściwościach termoizolacyjnych

Ekologia

Dzięki zdolności wymiany kationów wermikulit jest doskonałym materiałem absorbującym wszelkiego rodzaju nieczystości. Jego wysokie zdolności absorpcyjne powodują, że produkt ten jest w stanie przyjąć znaczne ilości szkodliwych odpadów w formie gazowej bądź ciekłej. Ma on także zdolność przechwytywania i zatrzymywania niektórych metali ciężkich z wody.

Wermikulit jest skutecznym naturalnym sorbentem gazowych i ciekłych odpadów przemysłowych. W energetyce jądrowej służy jako reflektor z gammapromieniowaniem i absorbent promieniowania z izotopów promieniotwórczych pierwiastków chemicznych, takich jak Stront 90, Cez 137, Kobalt 58.

Jest lekki i łatwy w użyciu, co sprawia, że doskonale sprawdza się w interwencyjnym miejscowym zabezpieczaniu terenu i środowiska naturalnego. Można z powodzeniem używać go w ekologicznych oczyszczalniach ścieków. Doskonale nadaje się również w przydomowych kompostownikach jako dodatek do ogrodowych odpadów gnilnych. Po okresie zimowania kompost z dodatkiem wermikulitu jest doskonałym nawozem do ziemi bądź roślin doniczkowych. Wermikulit z powodzeniem stosowany jest:

 • jako sorbent filtrujący oczyszczania ścieków elektrowni i przedsiębiorstw przemysłowo-komunalnych
 • jako materiał filtrujący w przydomowych oczyszczalniach ścieków
 • jako sorbent do usuwania wycieków ropy naftowej
 • jako sorbent zanieczyszczeń w rowach melioracyjnych
 • jako dodatek zmniejszający emisję szkodliwych gazów w kompostownikach
 • jako środek stosowany powierzchniowo w miejscach zagrożonych przeniknięciem metali ciężkich do gleby bądź zbiorników wodnych
 • jako sorbent do usuwania organicznych i toksycznych cieczy z powierzchni twardych oraz z powierzchni akwenów wodnych

Ogrodnictwo

Suplement gleby

Wermikulit doskonale nadaje się zarówno do ciężkiej, zbitej, gleby, jak i do sypkiej i piaszczystej.

W pierwszym przypadku wermikulit działa spulchniająco i rozrzedzająco. Powoduje znacznie korzystniejsze napowietrzenie systemu korzeniowego roślin stymulując ich szybszy przyrost i co doskonale wpływa na jakość i wielkość masy zielonej. W glebie piaszczystej wermikulit zachowując w swoich szczelinach wodę wraz z substancjami mineralnymi przyczynia się do właściwego odżywiania rośliny. Wzmacnia ukorzenienie, utrzymuje roślinę we właściwym położeniu.

Przechowywanie owoców, warzyw oraz cebulek kwiatowych

Właściwości termoizolacyjne wermikulitu powodują, że doskonale sprawdza się on w przechowywaniu płodów rolnych oraz cebulek kwiatowych. Jego przewodność cieplna wynosi zaledwie 0,039 – 0,047 W/mK. Dodatkowo wermikulit charakteryzuje się bardzo niską higroskopijnością (przy 100% wilgotności powietrza jego wilgotność wynosi zaledwie ok. 10-11%). Produkt absorbuje pochodne wymiany gazowej mogące niekorzystnie wpływać na płody rolne w trakcie przechowywania. Stosowanie wermikulitu jako izolacji może wydłużyć okres przechowywania nawet o 30% i znacznie zmniejszy odpady gnilne w zapasach. Wermikulit jest gwarancją świeżości oraz niezmienionych właściwości fizycznych i odżywczych Twoich zbiorów.

Hodowla roślin ozdobnych w doniczkach

Wermikulit w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy gospodarki wodno -powietrznej w pobliżu system korzeniowego roślin ozdobnych zarówno w hodowli wewnętrznej jak i balkonowej. Unikalne właściwości wermikulitu powodują, że przechowywana w jego szczelinach woda wraz ze składnikami mineralnymi dostarczana jest w dokładnie takiej ilości jaką potrzebuje roślina. Wermikulit umiejscowiony na dnie doniczki doskonale nadaje się jako materiał drenażowy. Ponieważ wermikulit przechowuje wodę przez dłuższy czas stopniowo oddając ją roślinie nie wymagane jest częste podlewanie.

Materiał ozdobny

Złoto-brązowy kolor wermikulitu i jego właściwości estetyczne powodują, że doskonale nadaje się on jako materiał upiększający ogród czy działkę. Połyskująca złotym kolorem gleba sprawia wrażenie szlachetniejszej, rośliny zaś zyskują na uroku i atrakcyjności. Należy również zwrócić uwagę, że właściwości termoizolacyjne i fakt, że wermikulit jest sterylny powodują, iż roślina jest dodatkowo zabezpieczona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz chorobami czy pleśnią. Wermikulit nie rozpuszcza się w wodzie, nie rozmaka i doskonale zabezpiecza przed nagłymi skokami temperatur.

Uprawa szklarniowa

Wermikulit jest znakomitym dodatkiem do upraw szklarniowych, tak tradycyjnych, jak i hydroponicznych. Jego unikalne właściwości powodują, że jest on wręcz nieodzownym produktem znajdującym się w niemal każdej podosłonowej hodowli. Doskonale sprawdzi się w wielkopowierzchniowych cieplarniach komercyjnych, jak i w przydomowej, hobbistycznej oranżerii.

Hydroponika

Wermikulit dzięki swojej zdolności zatrzymywania i stopniowego oddawania wody wraz z niezbędnymi dla rozwoju rośliny minerałami z powodzeniem stosowany jest w uprawach hydroponicznych. Roślina rozwija swój system korzeniowy w ekologicznym podłożu z wermikulitu, a tradycyjna gleba staje się zbędna. Hydroponika daje znakomite efekty i poza rynkowa produkcją roślin jadalnych i kwiatów, przebojem wbija się do naszych domów i biur.

Kompostowanie

Dzięki swoim unikalnym właściwościom wermikulit jest środkiem doskonale spisującym się w przydomowych, ogrodowych bądź działkowych kompostownikach. Właściwości absorpcyjne wermikulitu pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć nieprzyjemny zapach powstający w trakcie procesów gnicia, zmniejszają również ilość szkodliwych dla ludzi i zwierząt gazów wydobywających się z masy kompostowej. Po okresie zimowania kompost wraz z wermikulitem stanowi dokonały nawóz z powodzeniem stosowany w glebach działkowych, jak również nadający się do uprawy roślin doniczkowych.

Zoologia

Wermikulit jako naturalny minerał stanowi doskonałe podłoże do hodowli terrarystycznej żółwi, węży czy jaszczurek. Jest sterylny, ma unikalne właściwości termoizolacyjne oraz świetnie chłonie i utrzymuje wilgoć, co powoduje, iż znakomicie sprawdza się w okresie inkubacji jaj gadów.

Dobry dodatek do podłoża dla zwierząt nielubiących przesuszania (od bezkręgowców jak skorpiony czy ptaszniki, przez płazy bezogonowe i małe gady, po większe zwierzęta jak żółw, legwan zielony czy agama błotna).

Naturalny złotobrązowy kolor wermikulitu doskonale komponuje się z egzotycznym wystrojem terrarium.

Równie doskonale wermikulit sprawdza się w akwarystyce jako podłoże dla roślin wodnych. Wermikulit utrzymuje rośliny we właściwym położeniu, wzmacnia ukorzenienie, co umożliwia roślinom szybszy wzrost, zwiększa zdolność roślin do absorbowania substancji odżywczych.

Wermikulit jest sterylny, nie zawiera dodatków chemicznych, nie gnije i nie pleśnieje.

GÓRA

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.