Jak kupić?

1Zadzwoń (+48) 44 737 81 11
3Lub na Allegro.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, indiwidualnej oferty, napisz: biuro [ @ ] agroperlit.pl .

Godziny otwarcia

Zawady 41c, 97-400 Bełchatów
Poniedziałek-Piątek: 08:00 - 17:00
Sobota - Tylko po wcześniejszym umówieniu!

Gerbery

Pojemnikowa uprawa gerbery w AgroPerlicie

Istotnym warunkiem powodzenia produkcji gerbery na kwiat cięty jest właściwy wybór metody uprawy i podłoża). Zapoczątkowana 5 lat temu uprawa gerbery w AgroPerlicie w 3,5 l doniczkach sprawdziła się na kilkuhektarowej powierzchni.

Metoda ta pozwala na znaczną oszczędność podłoża, nawozów i wody oraz łatwą i szybką wymianę nasadzeń. Dzięki AgroPerlitowi, który zapewnia trwałą strukturę i korzystne dla systemu korzeniowego stosunki powietrzno-wodne, uzyskujemy wczesny i wysoki plon kwiatów standardowej jakości.

Rośliny nie są porażane przez fytoftorozę i zachowują żywotność nawet przez pięć lat, przez co rzadziej wymieniamy uprawę. Pełny recykling poprodukcyjny stanowi korzystny aspekt ekonomiczny i ekologiczny dla ogrodnika. Doniczki po odkażeniu używa się wielokrotnie i łatwo kompostować całe rośliny z bryłą korzeniową wraz z AgroPerlitem. Uzyskany kompost organiczno-mineralny jest bogaty w składniki pokarmowe i stanowi doskonały 20-30% dodatek do podłoży w produkcji roślin doniczkowych, w tym poinsecji, chryzantem i roślin rabatowych. Najczęściej uprawę prowadzi się dwurzędowo na konstrukcji nośnej. Można zaadaptować parapety (stoły) po uprawie tradycyjnej w torfie. Na 1 mb umieszcza się 5 doniczek, zaś przeciętnie między rzędami roślin stosuje rozstawę około 55 cm, w zależności od wymiarów szklarni i wielkości rozet liściowych charakterystycznych dla odmiany. Zaleca się zagęszczenie 6,25-6,5 rośliny na 1 m2 powierzchni ogólnej. Doniczki umieszcza się na stelażach na około 60 cm wysokości mierzonej od podłoża do dna doniczki. Rury centralnego ogrzewania prowadzi się pod rzędami roślin, co zapewnia w sezonie grzewczym dobrą wymianę powietrza, odpowiednią temperaturę w strefie korzeniowej i ogranicza porażenie przez patogeny grzybowe.

Znacznie tańsza jest uprawa na zagonach ziemnych z doniczkami rozstawionymi na styropianie o grubości około 6 cm okrytym biało-czarną folią. Rury grzejne umieszcza się tuż przy styropianie od strony przejścia, a przewody do fertygacji między rzędami roślin. W tym systemie produkcji obserwuje się bujniejszy rozwój rozet liściowych, nieco mniejszy plon oraz częstsze występowanie chorób grzybowych w porównaniu z uprawą na stelażach. Rozwiązanie to sprzyja jednak rozwojowi systemu korzeniowego młodych nasadzeń i plonowaniu podczas silnych upałów. Przykrycie podłoża biało-czarną folią oddziałuje korzystnie na rośliny - zmniejsza wilgotność powietrza i zwiększa odbicie światła.

Nic nie uzasadnia uprawy w doniczkach większych aniżeli 3,5 l o średnicy 20 cm i 18-20 cm wysokości. Lepsze są doniczki z dnem perforowanym z mniejszymi wieloma otworami, niż 3-5 o średnicy około 1 cm. Nie trzeba wtedy "wyścielać" dna doniczek odpowiednią frakcją keramzytu lub siatką z tworzywa, zapobiegających wysypywaniu się AgroPerlitu przez otwory w dnie. W uprawie na zagonach doniczki powinny mieć dodatkowe otwory - nacięcia z boku dna, aby zwiększyć dopływ powietrza do korzeni. W uprawie gerbery w pojemnikach najbardziej przydatny jest AgroPerlit o grubej frakcji 4-6 mm. Przed posadzeniem zawartość doniczki trzeba zlać dwukrotnie wodą deszczową lub studzienną zakwaszoną do pH 5,0 - najlepiej kwasem fosforowym, ponieważ fosfor silnie stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Sadzonki powinny być wyprodukowane w AgroPerlicie lub wełnie mineralnej, gdyż torf silnie absorbuje składniki nawozowe, powodując nawet toksyczne zasolenie w górnej partii systemu korzeniowego. Ze względu na wyższą cenę i trudności w nabyciu sadzonek z podłoża inertnego, prawie we wszystkich dotychczasowych uprawach gerbery w AgroPerlicie wykorzystywano sadzonki wyprodukowane w doniczkach torfowych. Rośliny "wciągają się" nieco w podłoże podczas wegetacji, dlatego bryłę korzeniową sadzonek niezupełnie zagłębia się w AgroPerlicie. Jednak dostatecznie głębokie posadzenie umożliwia szybkie i silne korzenienie się młodych roślin, zwłaszcza w okresie silnego nasłonecznienia. Zabiegiem stymulującym rozwój i kwitnienie jest opryskiwanie roślin już w paletach stymulatorami SGA (Snow Grow Ace) w stężeniu 0,05% i GA3 w stężeniu 0,003% z dodatkiem 0,3% nawozu wieloskładnikowego, np. Kristalonu zielonego.

Ogrodnicy z powodzeniem stosują ścisłe zestawianie doniczek na zagonach na izolowanym podłożu i przez 3-4 tygodnie od początku wegetacji obficie zraszają "z sita" rośliny i podłoże pożywką o EC niższym o 25% od standardowego. Sprzyja to rozwojowi silnego systemu korzeniowego i wzrostowi wegetatywnemu, zwłaszcza w okresie wysokich temperatur. Korzyść polega również na tym, że przez miesiąc zbieramy kwiaty z poprzedniej uprawy. Jeśli od początku uprawy dozujemy pożywkę przez system fertygacyjny, emitery umieszczamy ukośnie tuż przy sadzonce i raz w tygodniu zlewamy torf sadzonki i AgroPerlit w doniczce, najlepiej wodą deszczową. Dopóki system korzeniowy nie przerośnie do dna doniczki, ciągłe zalewanie z przelewem stwarza niebezpieczeństwo gnicia sadzonek wyprodukowanych w torfie i słaby wzrost liści i ich chlorozę. Starsze uprawy nie są tak wrażliwe na zalewanie i można dozować rano pożywkę z niewielkim przelewem w okresie upałów i silnego nasłoneczniania, zwłaszcza w uprawie na stelażach. Dobieramy taką ilość pożywki, aby AgroPerlit w całej doniczce był ciągle dobrze wilgotny. Zaleca się okresowe "przepłukiwanie", najlepiej wodą deszczową, np. jeden raz w tygodniu. Uprawa w pełni plonowania wymaga dziennie zimą 1-2 fertygacji w dwóch porcjach łącznie do 100 ml na doniczkę, natomiast w pełni lata ilość ta może przekraczać nawet 300 ml. W pełni plonująca roślina waży z doniczką około 2,5 kg, co jest wskaźnikiem poprawnego uwilgotnienia podłoża. Istnieją znaczne różnice odmianowe w zapotrzebowaniu na ilość pożywki, np. "Samuraj" wymaga jej 2 razy mniej aniżeli "Deliana". Warto więc obsadzać sekcje nawodnieniowe odmianami o podobnym zapotrzebowaniu na wodę i wrażliwości na zalewanie. Skład, częstość i ilość podawanego roztworu zależy od odmiany i fazy rozwojowej roślin, sposobu uprawy, przebiegu pogody w ciągu dnia, pory roku, a nawet od frakcji AgroPerlitu. Sprawny system fertygacji musi zapewniać tę samą ilość roztworu każdej roślinie w obrębie sekcji. Optymalna wartość EC pożywki wynosi 1,6-2,2 mS/cm i uzależniona jest od fazy rozwoju roślin, pory roku i wody do nawodnień. Wartość EC roztworu z wypływu nie powinna przekraczać 3 mS/cm. Jeśli EC wypływu jest za wysokie pożywka ma nadmierne stężenie lub jest dozowana w zbyt małej ilości. W okresie jesienno-zimowym i na przedwiośniu zaleca się górne wartości wapnia, potasu i żelaza. Ponadto zasadą jest, że roztwór o większej koncentracji stosuje się zimą, zaś o najmniejszej w pełni lata. Odczyn pH roztworu roboczego powinien wynosić 5,5-5,8, natomiast wyciekającego nie może przekraczać 6,5. Przedstawiony w tabeli zakres wartości makro- i mikroelementów jest opracowaniem autorskim. Wynika z porównań składu pożywek dla różnych podłoży w uprawie pojemnikowej, użycia wody studziennej lub deszczowej, stosowania nawozów kompleksowych bądź pojedynczych, zmiennego EC oraz obserwacji producentów gerbery wykorzystujących tę metodę.

Jeśli suma poszczególnych składników zawartych w wodzie i nawozie wieloskładnikowym zapewnia właściwy roztwór użytkowy, ogrodnicy stosują bardzo często z dobrymi wynikami mieszankę Pioner firmy Broste. Dzięki temu eliminuje się ryzyko pomyłek przy obliczeniach i rozważaniu nawozów pojedynczych, zwłaszcza mikroelementowych. Obserwuje się znaczną tolerancję roślin, bez widocznego szkodliwego wpływu, na istotne odstępstwa od ilości zalecanych składników w pożywce, zwłaszcza wapnia, cynku, siarki, manganu czy miedzi. Wynika to prawdopodobnie z zapewnienia korzeniom przez AgroPerlit optymalnych stosunków wodno-powietrznych oraz braku kumulacji ilości toksycznych poszczególnych makro- i mikroelementów w roztworze i podłożu w strefie aktywności korzeni. Zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i UE konieczne jest instalowanie rynien zbierających wypływ nadmiaru pożywki i wykorzystywanie jej w układzie zamkniętym z recyrkulacją. Sprawdzone niezaprzeczalne walory używanego podłoża i przestrzeganie zasad fertygacji stanowią istotę powodzenia uprawy gerbery na kwiat cięty w pojemnikach z AgroPerlitem.

Artykuł zaczerpnięty z http://www.perlit.cz

GÓRA

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.